Lederskab = selvforvaltning

Kan du lede dig selv og andre til de ønskede resultater og det liv og arbejdsliv du ønsker?

Personligt lederskab er en meget brugt term. Hvad gemmer der sig bag dette begreb?

Her får du nogle korte beskrivelser af nogle af de elementer der giver lederskab.

Der er mange elementer: Selvindsigt, ansvar, handlekraft/handling, konstruktiv kommunikation, at styre sin tid, at håndtere pres.

Selvindsigt kan findes på mange måder. Hos UdviklingSvej bruger vi Enneagrammet som redskab til at forstå sig selv – og sine kolleger. Forstå sin adfærd og det der motiverer og stresser én.

Ansvar og handlekraft handler om at være sig sit ansvar bevidst og tage det. Der er mange opgaver og forpligtelser i en travl hverdag – og det nytter ikke noget at stikke hovedet i busken. De forsvinder ikke. Det betaler sig at håndtere opgaver og forpligtelser – og sortere og prioritere – og eventuelt sige fra. ‘Gør det du siger – Walk the talk’.

Konstruktiv kommunikation. At være bevidst om kommunikation, og skabe hul igennem. Kommunikere klart og tydeligt. Undgå GUF (Generaliseringer, udeladelser, forvrængninger) og at give den anden mulighed for at tage ejerskab til den opgave/det emne, du kommunikere om.

At styre sin tid. Det er vigtigt at være bevidst om hvor lang tid ting tager og at skabe overblik, strukturere og prioritere sine kostbare ressourcer.

At håndtere pres og stress. Jo bedre du er til at lede dig selv, kende dig selv og dine grænser, strukturere og prioritere samt holde pauser, desto bedre bliver du til at håndtere pres og stress.

Dette var nogle af elementerne der indgår i personligt lederskab. Du kan bestille individuelt forløb til at skabe dit personlige lederskab. Og du kan bestille foredrag og workshops til din arbejdsplads til styrkelse af dine kolleger.

Kontakt mig på [email protected] eller på tlf. 30 30 72 90.

Skab en god dag. Ansvaret og lederskabet er dit.

UdviklingSvej

Ejer: Bente Bøllingtoft Lindstrøm
Område: Danmark
Tlf.: 3030 7290
Mail: [email protected]
CVR nummer: 28 26 93 23

Gå til forsiden

Gør noget andet - og få et andet resultat”

 

  155x155 UdvSvej banner31

Sociale medier

Copyright © 2019 UdviklingSvej. Alle rettigheder reserveret. Webdesign Webkonsulenter.dk