Tag: Enneagram Coach

enneagrammet 2

Om Enneagrammet

Om Enneagrammet

Enneagrammet er et udviklingsværktøj og en persontypologi, som anvendes til udvikling på arbejdspladsen og til selvindsigt og lederskab.

Kendskab til typerne i Enneagrammet giver stor selvindsigt og hjælper til at forbedre kommunikation og samarbejde med interne og eksterne parter.

Det er et værktøj til at forstå, hvad der driver folk, og til at opdage styrkerne og ‘blind spots’ hos en selv og de folk man arbejder sammen med.

  • A 2011 study by Enneagram in Business covering 72 companies, including Best Buy, Daimler-Mitsubishi, Toyota and Avon, found that using the enneagram led to better communication and collaboration, rising sales and increase in employee engagement.
  • “It is a language for figuring out what gets in the way of change and progress, ” says Todd Pierce, former CIO of biotechnology company Genentech, who says it helped his management team resolve core issues in a matter of hours.

Hos UdviklingSvej har vi specialiseret os i Enneagrammet til forbedret samarbejde og personligt lederskab.

Vi rådgiver og holder workshops og coacher og omkring samarbejde, personligt lederskab, stresshåndtering, karriere og ledelse.

UdviklingSvej er medlem af den danske Enneagram forening IEA Danmark og af det internationale IEA.

Kontakt os om assistance til udvikling af ledere, medarbejdere og teams – og for at høre nærmere om vores kurser og workshops – til varige forandringer.

Lidt mere om Enneagrammet

Enneagrammet er formet gennem flere hundrede år og fornyet gennem de seneste år med beskrivelse af 9 personlighedstyper og de typiske tanke- og handlemønstre, som er karakteristiske for hver type. Ennea-gram kommer fra det græske sprog, hvor Ennea betyder ni, og gram betyder model.  

Enneagrammet er en model som består af 9 punkter, tegnet i en cirkel med et punkt for hver personlighedstype. En model, der arbejder på identitetsniveau og på værdiniveau – det der driver os og motiverer os på et meget dybt plan.

De 9 Enneagramtyper giver et billede på hver types adfærd. Et værdifuldt redskab til at få indsigt i egen og andres måde at være i verden på.

Enneagrammet er i dag meget udbredt i Danmark.

Kontakt os for at aftale af workshop på din arbejdsplads eller coaching til dig selv eller dine kolleger.

Læs mere om typerne her og prøv vores Enneagram-typetest

Selvindsigt der gør en forskel

Selvindsigt og samarbejde – med Enneagrammet – der gør en forskel

Kendskab til Enneagrammet giver større selvindsigt.  På arbejdspladsen giver det indsigt i kollegernes reaktionsmønstre.

Når man kender sin type giver det mulighed for at arbejde med sig selv og samarbejdet. 

Når man kender kollegernes typer giver det mulighed for forbedret kommunikation og samarbejde.

Du kan vælge workshop om Enneagrammet eller personlig coaching omkring forløsning af dit potentiale og bearbejdning af personlighedstræk, der hæmmer dig.  

Enneagrammet på arbejdspladsen

Vi kommer ud til din arbejdsplads og holder et oplæg om Enneagrammet.

Det kan I bruge til at blive klogere på jer selv og jeres kolleger og samarbejdspartnere.

I får indsigt i de 9 typers adfærd og stressreaktioner og kommunikationsstil.

Det plejer at løsne op for samarbejdet, når alle genkender sig selv og kollegerne. Og der er genkaldelsens latter og anerkendelse i luften, når typerne bliver gennemgået.

Du kan vælge workshop på 2½ time via webshoppen til 10.000 kr. + moms. Ønsker du at der er en lille Enneagram test med varer workshoppen 3½ time og koster 12.000 kr. + moms.

Priserne er eksklusiv lokaler og forplejning og inklusiv undervisningsmaterialer, der sendes forud for workshoppen, som pdf fil til at printe til deltagerne.

Du kan læse mere om Enneagram workshop her.

Læs mere om Enneagrammet her.

Kørsel indenfor en radius på 30 km fra København er inkluderet. Kørsel derudover aftales.

Læs videre

UdviklingSvej

Ejer: Bente Bøllingtoft Lindstrøm
Område: Danmark
Tlf.: 3030 7290
Mail: [email protected]
CVR nummer: 28 26 93 23

Gå til forsiden

Gør noget andet - og få et andet resultat”

 

  155x155 UdvSvej banner31

Sociale medier

Copyright © 2019 UdviklingSvej. Alle rettigheder reserveret. Webdesign Webkonsulenter.dk